Piątek, 17 Lipiec 2009 07:04
Drukuj

W?a?ciciel JBB zapewnia i? w listopadzie bie??cego roku w odbudowanych zak?adach prac? rozpocznie 400 osb.

Wed?ug zapewnie? w?a?ciciela projekt nowego zak?adu jest ju? gotowy i zatwierdzony przez odpowiednie instytucje. W?a?ciciel zdradza, ?e nie b?dzie uruchamianej produkcji w innym zak?adzie ju? istniej?cym oraz nie ma mowy o ?adnym przej?ciu w bran?y.

fot. Portal Spo?ywczy

Zak?ady maj? pocz?tkowe produkowa? kluczowe produkty, ktry stanowi?y o sile firmy. Pojawia si? tylko pytanie czy ponowne wej?cie na rynek b?dzie takie proste. Wiele produktw JBB zosta?o zast?pionych przez inne firmy produkuj?ce w?dliny. Rwnowaga na rynku po spaleniu zak?adw zosta?a wyrwnana, a klienci powoli przywi?zuj? si? do produktw innych producentw.

Wydaje si? s?dzi?, ?e uruchomienie produkcji cho?by na 100 ton w?dlin dziennie nie b?dzie ani proste ani tanie. Firma utraci?a struktury sprzeda?owe, ktrych odbudowanie je?li si? uda mo?e trwa? latami.