Piątek, 03 Lipiec 2009 06:55
Drukuj
Po po?arze zak?adw mi?snych w ?ysych ko?o Ostro??ki (woj. mazowieckie) premier Donald Tusk zapowiedzia? program pomocy, ktry przedstawi prawdopodobnie w przysz?ym tygodniu, podczas wizyty w tej miejscowo?ci.
TUSK
Szef rz?du zapowiedzia? to po czwartkowym spotkaniu w MSWiA m.in. z komendantem g?wnym stra?y po?arnej Wies?awem Le?niakiewiczem i wojewod? mazowieckim Jackiem Koz?owskim.

- Uzyskali?my informacj? o dramatycznym zdarzeniu w gminie ?yse - powiedzia? dziennikarzom po spotkaniu Tusk. Wojewoda i komendant poinformowali nas o samej akcji i o stratach - doda?.

- Na pocz?tku przysz?ego tygodnia b?dziemy prawdopodobnie wizytowa? t? miejscowo?? z pewnym programem pomocy - powiedzia? premier.

Hala w ktrej znajdowa?y si? zak?ady mi?sne sp?on??a na pocz?tku tego tygodnia. W akcji ga?niczej bra?o udzia? kilkadziesi?t jednostek stra?y po?arnej z wojewdztw mazowieckiego i podlaskiego. Trwa szacowanie strat oraz badane s? przyczyny po?aru.

?rd?o: PAP