Wtorek, 16 Wrzesień 2008 10:23
Drukuj

Przeceny ?ywca wieprzowego...

Sporo firm mi?snych albo ju? obni?y?o ceny skupu ?ywca wieprzowego, albo w?a?nie przymierza si? do nich. W zak?adach szumnie zapowiadanego ?wi?skiego do?ka nie wida?, nie ma wi?c podstaw do podwy?ek.


Dzi? jedynie z najni?szych cen, jakie proponuj? punkty skupu to 4 z?ote 30 groszy za kilogram tucznikw. Stawki maksymalne w wi?kszo?ci kr??? wokw 4,5 - 4,6 z?.

Cennikw w gr? nie zmieniaj? nawet firmy z tych rejonw kraju, gdzie trudniej o odpowiednie ilo?ci surowca.

Bo jak t?umacz? przedstawiciele zak?adw podwy?ki wcale nie przyci?gaj? hodowcw. Tu my?lenie jest jednoznaczne - gdy ceny rosn?, wi?kszo?? producentw czeka na jeszcze wy?sze stawki, i wcale nie spieszy si? do punktw skupu. Nie ma wi?c powodw do podwy?ek.

A dodatkowo kurs euro znw zach?ca do zakupw za granic?. Tym bardziej, ?e na zachodzie Europy ?ywiec wieprzowy stania? o 6 eurocentw za kilogram. Cz??? zak?adw ju? zdecydowa?a si? na podpisanie kontraktw. ?winie przywo?one z Niemiec, Holandii czy W?och kosztuj? oko?o 4 z?otych 70 groszy za kilogram. A ich jako?? jest nieporwnywalna do tego, co oferuje krajowy rynek.

Dzi? najcz??ciej za najwy?sz? klas? S hodowcy mog? liczy? na 6 z?otych za kilogram. Stawki oferowanego za klas? R w wi?kszo?ci przekraczaj? 5,5 z?otego.

Ma?gorzata Motecha-Pastuszko, TVP1, Agrobiznes