Wtorek, 16 Wrzesień 2008 09:52
Drukuj

XIV edycja Forum Rze?nictwa i W?dliniarstwa

W dniach 15-18 wrze?nia 2008 roku w Poznaniu odb?dzie si? XIV edycja Forum Rze?nictwa i W?dliniarstwa. Forum b?dzie si? odbywa? przez ca?y okres trwania targw Polagra.

Odb?d? si? m.in. dwa panele dyskusyjne zorganizowane wsplnie z SRiW RP i redakcjami pism bran?owych. W ramach Forum odb?d? si? rwnie? presti?owe konkursy w?dliniarskie. To okazja dla producentw, by w ?wietnej krajowej stawce sprawdzi? swoje wyroby.
Patronat nad imprez? obj?? Minister Rolnictwa Marek Sawicki.