Wtorek, 19 Czerwiec 2012 07:09
Drukuj

Polska ma ju? na swoim koncie 17 programw promocyjnych wartych niemal 50 mln euro, czyli ponad 200 mln z?. W najbli?szych dniach Komisja Europejska og?osi oficjalnie, ?e wesprze finansowo dwie kolejne polskie kampanie. Jak ustali?a "Rzeczpospolita", chodzi o programy przygotowane przez Polsk? Izb? Mleka oraz Polskie Zrzeszenie Producentw Byd?a Mi?snego (PZPBM).

Bruksela zgodzi?a si? na kampani? informacyjn? na temat mleka i wo?owiny w Polsce - dowiedzia?a si? "Rzeczpospolita". Ich ??czna warto?? to nieco ponad 4 mln euro, czyli niemal 17,5 mln z?. Po?ow? tej kwoty dostan? od Unii Europejskiej.

Na 19 programach promocyjnych z Polski z pewno?ci? si? nie sko?czy. Na akceptacj? Komisji Europejskiej czekaj? ju? bowiem trzy kolejne wnioski z naszego kraju: promocja wieprzowiny, drobiu i wo?owiny (Stowarzyszenie Rze?nikw i W?dliniarzy RP);promocjawieprzowiny wysokiej jako?ci produkowanej w systemie QAFP (Unia Producentw i Pracodawcw Przemys?u Mi?snego UPEMI);kampania informacyjn? na temat produktw regionalnych (ARR) - podaje "Rz".

?rd?o: "Rzeczpospolita"