Email Drukuj PDF

Choroba Aujeszky'ego w kujawsko-pomorskim.

Kolejne przypadki choroby Aujeszky'ego w kujawsko-pomorskich stadach trzody chlewnej. Choroba nie zagra?a ludziom, ktrzy wieprzowin? mog? je?? bez obaw - uspokaja Gazeta Pomorska.

Choroba Aujeszky'ego jest chorob? wirusow? i zaka?n? ?wi?. Powoduje mi?dzy innymi upadki prosi?t, zaburzenia rozrodu, os?abia odporno?? na inne choroby, zmniejsza przyrosty. Mo?e te? stanowi? zagro?enia dla byd?a, owiec, psw i kotw. Z ca?? pewno?ci? nie jest jednak gro?na dla ludzi, ktrzy bez przeszkd mog? spo?ywa? mi?so zaka?onych zwierz?t.
Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Rosjanie skontroluj? polskie zak?ady.

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa przes?a?o list? 19 zak?adw mi?snych, w ktrych zostan? przeprowadzone kontrole weterynaryjne. Inspektorzy przylatuj? do Polski 27 pa?dziernika 2008 r.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF
ZM Kujawy zostan? uratowane dzi?ki nowemu inwestorowi?
W ?rod? w prasie ukaza?o si? og?oszenie o sprzeda?y maj?tku po Zak?adach Mi?snych Kujawy. Je?li wszystko pjdzie po my?li syndyka, jeszcze w tym miesi?cu poznamy inwestora, ktry wznowi produkcj? w upad?ym przedsi?biorstwie - pisze Gazeta Wyborcza.
Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Zawieszone plany gie?dowe Duda-Bis.

Kryzys na rynku kapita?owym zmusi? kierownictwo firmy do zawieszenia planowanego debiutu na Gie?dzie Papierw Warto?ciowych w I kwartale 2009 roku.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Eksport mi?sa drobiowego sta? si? nieop?acalny.

Silny z?oty po??czony z coraz wy?szymi kosztami produkcji doprowadzi? do sytuacji, w ktrej eksport drobiu przesta? by? op?acalny.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

B?d? protesty przetwrcw w Brukseli.

B?dziemy protestowa? w Brukseli zapowiadaj? przedsi?biorcy z bran?y przetwrczej, ktrym resort rolnictwa chce obci?? cz??? unijnych funduszy na modernizacj?. Rz?d rozk?ada r?ce i mwi, ?e jakie? ci?cia by?y konieczne.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Ponadstandardowe premium.

Wzrasta zainteresowanie konsumentw wyrobami o charakterze tradycyjnym w segmencie premium market, a wi?c produktami przeznaczonymi dla klienta wymagaj?cego, ale te? gotowego zap?aci? wy?sz? cen? za wyrb wysokiej jako?ci.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

?wi?ski do?ek nadchodzi.

Polskie zak?ady mi?sne borykaj? si? z coraz wi?kszymi trudno?ciami. Do niskiego kursu Euro ograniczaj?cego mo?liwo?ci exportowe oraz problemw z brakiem si?y roboczej dochodzi kolejne zmartwienie - zbli?aj?cy si? ?wi?ski do?ek.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
Strona 9 z 10
19 Czerwca 2021
Sobota
Imieniny obchodzą:
Borzysław, Gerwazy,
Julianna, Odo,
Protazy, Sylweriusz
Do końca roku zostało 196 dni.

Ankieta

Jak oceniasz obecn? koniunktur? na rynku przetwrcw mi?sa?
 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-06-18
USD 3,8198 +0,70%
EUR 4,5503 +0,43%
CHF 4,1580 +0,18%
GBP 5,3015 +0,03%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2021-06-18 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Ostatnie og?oszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnie oferty ch?tnych