Email Drukuj PDF

Tuczniki silnie podro?a?y, kurczaki nadal taniej.

Ostatni tydzie? listopada przynis? du?y skok cen zakupu trzody chlewnej w zak?adach monitorowanych przez MRiRW. Cena wzros?a z 4,22 PLN/kg tydzie? wcze?niej do 4,36 PLN/kg ?ywca, czyli o 3,3 proc. Bie??ca cena jest ju? o 36 proc. wy?sza ni? przed rokiem i o 22 proc. wy?sza ni? przeci?tnie w ostatnim tygodniu listopada w latach 2003-07 - podaj? analitycy BG?.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF
Rosn? gry mi?sa.

Gorszy dost?p do kredytw utrudnia wielu firmom normalne funkcjonowanie. Handlu wi?c nie ma, cho? zwykle o tej porze roku perspektywa nadchodz?cych ?wi?t nakr?ca?a transakcje.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Putin chce szybszych zmian w systemie importu mi?sa do Rosji.

Premier Federacji Rosyjskiej W?adymir Putin nak?ania rz?d, aby przyspieszy? proces korygowania aktualnie obowi?zuj?cych kontyngentw na import mi?sa drobiowego i wieprzowiny. Na spotkaniu rz?du minister gospodarki podkre?li?a, ?e decyzja dotycz?ca obni?enia kontyngentw importowych powinna zosta? podj?ta do 1 grudnia - podaje FAMMU/FAPA.
Więcej…
 
Email Drukuj PDF
Rosja ograniczy import mi?sa i wyrobw mi?snych?

Jak donosz? moskiewskie media, Rosja planuje zmniejszy? import mi?sa drobiowego i wieprzowiny. Z jednej strony ma to wesprze? rodzimych producentw - z drugiej niew?tpliwie ma poprawi? bilans p?atniczy kraju w dobie spadku cen ropy naftowej i innych surowcw.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Sytuacja na rynku drobiu.

Od 2 tygodni na rynku drobiu stabilizacja, zarwno pod wzgl?dem cen, popytu, jak i poda?y. Towaru jest bardzo du?o, a ch?tnych do zakupu niewielu-informuje Miros?aw Ossowski z biura maklerskiego Agrohandel w ?odzi. I nic nie wskazuje na to, ?eby w najbli?szym czasie co? si? zmieni?o.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

PKM DUDA planuje pozyskanie z emisji 105 mln z?.

Polski Koncern Mi?sny Duda chce pozyska? ok. 105,0 mln z? z planowanej na pocz?tek przysz?ego roku emisji akcji serii H z prawem poboru, wynika z czwartkowej wypowiedzi prezesa Macieja Dudy. Sp?ka chce przeznaczy? ?rodki na rozbudow? zaplecza produkcyjnego, a planowane akwizycje zosta?y na razie od?o?one w przysz?o??.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Przej?? nie b?dzie.

Wiele nowoczesnych zak?adw z problemami, jak Polmeat czy Byd-Meat, wykrwawi si? na ?mier?. Du?e firmy nie chc? ich przejmowa? - pisze Puls Biznesu.
Kryzys zagl?da w oczy coraz wi?kszej liczbie firm, zw?aszcza tym, ktre w ostatnich latach du?o inwestowa?y. W bran?y mi?snej mwi si?, ?e kolejka zak?adw stoj?cych nad przepa?ci? jest d?uga.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Rynek wieprzowiny.

Trudno jednoznacznie okre?li? co dzieje si? na rynku ?ywca. Znaczna cz??? firm ju? 3 tydzie? nie koryguje cennikw, ale zdaniem konkurencji to tylko teoria. Bo jak sugeruj?, to co figuruje w oficjalnych cennikach to tylko podstawa do negocjacji. A odstawiaj?cy tuczniki rolnicy mog? liczy? na znacznie wi?cej, szczeglnie je?li chc? sprzeda? nie kilka, a kilkadziesi?t czy nawet kilkaset ?wi?.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
Strona 8 z 10
19 Czerwca 2021
Sobota
Imieniny obchodzą:
Borzysław, Gerwazy,
Julianna, Odo,
Protazy, Sylweriusz
Do końca roku zostało 196 dni.

Ankieta

Jak oceniasz obecn? koniunktur? na rynku przetwrcw mi?sa?
 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-06-18
USD 3,8198 +0,70%
EUR 4,5503 +0,43%
CHF 4,1580 +0,18%
GBP 5,3015 +0,03%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2021-06-18 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Ostatnie og?oszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnie oferty ch?tnych