Email Drukuj PDF
Z ka?d? chwil? przybywa zamwie?. Jak d?ugo potrwa to handlowe eldorado trudno powiedzie?. W pe?nym rozkwicie przeszkadzaj? wci?? rosn?ce ceny. Ale to nieuniknione - informuje redakcja rolna TVP.
Najwa?niejszy powd to wyra?ny brak ?ywca. Mniejsza ilo?? tucznikw na krajowym rynku sprawia, ?e wiele zak?adw szuka surowca z importu.

A tu spotyka je niemi?a niespodzianka, bo producenci w Belgii i Holandii te? narzekaj? na brak tucznikw. To sprawia, ?e z tygodnia na tydzie? podnosz? stawki i s? nieugi?ci w negocjacjach.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Mo?liwy niewielki wzrost cen wieprzowiny. Ceny zb?, po znacznych zwy?kach, b?d? si? stabilizowa?y - czytamy w Rzeczpospolitej.

W ci?gu kilku tygodni ceny wieprzowiny zanotowa?y niewielki wzrost. Jest to skutkiem dro?szego importu oraz wi?skiego do?ka w kraju.

Jednak wzrost cen wieprzowiny b?dzie hamowany niewielkim popytem. Maklerzy zapowiadaj? o?ywienie w handlu mi?sem dopiero wtedy, gdy wyra?nie poprawi si? pogoda. I zacznie si? na dobre sezon grillowania, ktry jest w tym roku mocno op?niony - pisze Rzeczpospolita.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Pog?owie trzody chlewnej.

Pog?owie trzody chlewnej jest najni?sze od 40 lat. Hodowcy prognozuj?, ?e jego odbudowa do stanu sprzed kryzysu zajmie przynajmniej dwa lata. Padaj? te? propozycje co robi?, aby nie dopu?ci? ju? wi?cej do takiej sytuacji.
W bran?y mi?snej najwi?kszym problemem nie jest obecnie ?wiatowy kryzys finansowy, ale to co si? dzieje na krajowym podwrku. Pog?owie trzody chlewnej jest rekordowo niskie. Tak ma?o ?wi? by?o ostatnio w Polsce w 1964 roku.

Micha? Kole?nikow, Bank Gospodarki ?ywno?ciowej: ze wzgl?du na wysokie ceny trzody niska jest rentowno?? bran?y mi?snej i cz??? zak?adw, szczeglnie tych, ktre nie by?y przygotowane na taki rozwj przypadkw, no mo?e mie? problemy.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF
Prognozy cen mleka, mi?sa i zb? na II, III oraz IV kw. 2009 r.

Prognozy cen podstawowych surowcw rolnych zosta?y opracowane wed?ug stanu wiedzy na dzie? 21 maja 2009 r. Przygotowano je przy za?o?eniu utrzymania si? w II po?owie 2009 roku tendencji do umacniania z?otego - pisz? analitycy Banku BG?, w raporcie AgroMonitor BG?.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

PKM DUDA zmuszony do sprzeda?y ZM Paruzel.

Centrum Mi?sne Makton sp?ka zale?na Polskiego Koncernu Mi?snego Duda sprzeda?a udzia?y w Zak?adach Mi?snych "Paruzel" w Dobieszowicach. Firm? przej?? jej poprzedni w?a?ciciel Ryszard Paruzel.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Rosja mwi ponownie nie dla importu mi?sa.

W?ciek?o?? farmerw, niezadowolenie rz?dw, protesty unijnych w?adz.
Dlaczego Rosja ponownie mwi niet dla importu mi?sa?

Rosja zamkn??a granice mi?dzy innymi dla hiszpa?skich, brytyjskich i ameryka?skich eksporterw. Tamtejsza inspekcja weterynaryjna t?umaczy, ?e to prba ochrony przed rozprzestrzeniaj?cym si? wirusem H1N1.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Rynek wieprzowiny.

Obni?ki rozpocz??y si? ju? wczoraj i wed?ug handlowcw w tym tygodniu powinny by? jeszcze bardziej widoczne. Zak?ady kupuj? bardzo umiarkowanie, a po?rednicy czekaj? na wi?ksze zamwienia ze strony sieci handlowych.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Wirus A/H1N1

Negatywnych skutkw epidemii grypy jeszcze nie wida?, ale bran?a mi?sna woli dmucha? na zimne i apeluje o zaprzestanie u?ywania nazwy ?wi?ska grypa. Rozprzestrzeniaj?cego si? po ca?ym ?wiecie wirusa nie wyizolowano nigdy u zwierz?t...

Więcej…
 
Więcej artykułów…
Strona 6 z 10
19 Czerwca 2021
Sobota
Imieniny obchodzą:
Borzysław, Gerwazy,
Julianna, Odo,
Protazy, Sylweriusz
Do końca roku zostało 196 dni.

Ankieta

Jak oceniasz obecn? koniunktur? na rynku przetwrcw mi?sa?
 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-06-18
USD 3,8198 +0,70%
EUR 4,5503 +0,43%
CHF 4,1580 +0,18%
GBP 5,3015 +0,03%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2021-06-18 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Ostatnie og?oszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnie oferty ch?tnych