Email Drukuj PDF

W?a?ciciel JBB zapewnia i? w listopadzie bie??cego roku w odbudowanych zak?adach prac? rozpocznie 400 osb.

Wed?ug zapewnie? w?a?ciciela projekt nowego zak?adu jest ju? gotowy i zatwierdzony przez odpowiednie instytucje. W?a?ciciel zdradza, ?e nie b?dzie uruchamianej produkcji w innym zak?adzie ju? istniej?cym oraz nie ma mowy o ?adnym przej?ciu w bran?y.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Ro?nie sprzeda? mi?sa w grach i nad morzem.

W du?ych miastach ch?tnych do zakupu mi?sa coraz mniej. Nad morzem i w grach - wr?cz przeciwnie. Ale zmiany w cennikach niewielkie. Stawki podobne jak przed tygodniem - podaje TVP Rolna.

?ywca na rynku wci?? jest za ma?o. Niektre przetwrnie ratuj? si? wi?c importem surowca, ktry niekiedy pokrywa nawet po?ow? zapotrzebowania. Stania?o euro i od razu wida? to w cennikach.

?rednie ceny schabu wynosz? teraz 15 z?otych za kilogram, karkwki 12,5 z?otego. Za elementy z ko?ci? trzeba zap?aci? poni?ej 10 z?otych.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Co trzecia partia mi?sa sprzedawanego w sklepach nie spe?nia kryteriw jako?ci.

W tym roku inspekcja handlowa zakwestionowa?a w woj. ?l?skim 35 proc. badanych produktw. Z badanych w?dlin odrzucono w tym roku co szsty produkt; rok wcze?niej wszystkie by?y w porz?dku.

O wynikach kontroli jako?ci i oznakowania mi?sa oraz jego przetworw przeprowadzonych przez Wojewdzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach w drugim kwartale tego roku, poinformowa?a rzeczniczka prasowa tej instytucji, Katarzyna Kielar.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Polacy grilluj? - mi?so dro?eje.

To efekt ma?ej poda?y i rosn?cego, jak zwykle latem, zapotrzebowania. Wed?ug dziennika Rzeczpospolita" trzeba si? liczy? z dalszymi podwy?kami cen wieprzowiny.

Powodem jest pogoda, ktra w ci?gu ostatnich dni znacznie si? poprawi?a, a tym samym wzros?o zapotrzebowanie na produkty zwi?zane m.in. z grillowaniem i turystyk?.

W minionym tygodniu ceny p?tusz wieprzowych podskoczy?y o 3-5 proc. w przysz?ym tygodniu je?eli nie dojdzie do za?amania pogody - wzrosty mog? by? podobne - prognozuje Rz".

Więcej…
 
Email Drukuj PDF
PKM Duda mo?e przetrwa?. Banki chc? zamieni? cz??? d?ugw na akcje
Mi?sna sp?ka mo?e dzi? doj?? z bankami do porozumienia w sprawie sp?aty d?ugw i opcji. Cz??? zobowi?za? ma zosta? zamieniona na akcje, reszta - na d?ugoterminowy kredyt - czytamy w Parkiecie.
Duda
Więcej…
 
Email Drukuj PDF
Po po?arze zak?adw mi?snych w ?ysych ko?o Ostro??ki (woj. mazowieckie) premier Donald Tusk zapowiedzia? program pomocy, ktry przedstawi prawdopodobnie w przysz?ym tygodniu, podczas wizyty w tej miejscowo?ci.
 
Email Drukuj PDF

Postaramy si?, aby nie p?niej ni? za 5 miesi?cy na zgliszczach spalonego zak?adu stan?? nowy. Na pocz?tku b?dzie on dzia?a? w mniejszej skali ni? zniszczony. Chodzi jednak o to, aby b?yskawicznie wznowi? produkcj? - mwi serwisowi portalspozywczy.pl Jzef Ba?dyga, w?a?ciciel zak?adw mi?snych JBB.

Nowy zak?ad JBB zostanie sfinansowany przede wszystkim z ubezpieczenia, jakim obj?te by?y nieruchomo?ci firmy w ?ysych. - Chcemy jak najszybciej wznowi? produkcj? - podkre?la Jzef Ba?dyga. - Odbudowany zak?ad b?dzie mniejszy ni? spalony. Jednak b?dziemy go sukcesywnie rozbudowywa? - zapewnia.

JBB
Więcej…
 
Email Drukuj PDF
Ze wst?pnych danych wynika, ?e po?ar zak?adw mi?snych JBB to najwi?kszy po?ar w historii polskiego po?arnictwa - podkre?la w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl st. bryg. mgr Pawe? Fr?tczak, rzecznik prasowy Komendanta G?wnego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej.
Wczorajszy po?ar to zdarzenie o skali przewy?szaj?cej zesz?oroczne spalenie zak?adw drobiarskich Drosed w Toruniu. Hale Drosedu mia?y 18 tys. mkw., zak?ady JBB - 22 tys mkw. W gaszeniu ognia bra?o udzia? grubo ponad 300 stra?akw, oraz 80 jednostek stra?y po?arnej z wojewdztw mazowieckiego i podlaskiego.

Pawe? Fr?tczak dziwi si? dlaczego nie zadzia?a?y systemy antypo?arowe. O ile strawiony przez ogie? w zesz?ym roku zak?ad Drosedu nie nale?a? do najnowocze?niejszych w kraju, o placwce JBB nie mo?na tego powiedzie?. - W tej sprawie jest wiele znakw zapytania - mwi rzecznik prasowy Komendanta G?wnego PSP.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
Strona 5 z 10
19 Czerwca 2021
Sobota
Imieniny obchodzą:
Borzysław, Gerwazy,
Julianna, Odo,
Protazy, Sylweriusz
Do końca roku zostało 196 dni.

Ankieta

Jak oceniasz obecn? koniunktur? na rynku przetwrcw mi?sa?
 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-06-18
USD 3,8198 +0,70%
EUR 4,5503 +0,43%
CHF 4,1580 +0,18%
GBP 5,3015 +0,03%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2021-06-18 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Ostatnie og?oszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnie oferty ch?tnych