Drukuj

Warszawska Gie?da Towarowa S.A.

ul. Nowy ?wiat 6/12

00-400 Warszawa

tel. 022 661 72 15

fax: 022 626 95 83

Wielkopolska Gie?da Rolno-Ogrodnicza S.A.

ul. Franowo 1

61-302 Pozna?

+48(061) 8763-200

Gie?da Pozna?ska GP

60-476 Pozna?

ul. Truskawiecka 9

tel. +48 618456123

fax +48 618456110

Rol-Petrol

90-540 ?d? ul. Radwa?ska 25

fax: 0-42 636-85-14,

tel: 0-42 636-87-38

Warszawski Rolno-Spo?ywczy Rynek Hurtowy SA

05-850 O?arw Mazowiecki

ul. Pozna?ska 98

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe

ul. Gen. W?adys?awa Andersa 40

15-113 Bia?ystok

tel. (085)675-00-05, 653-98-88

fax (085) 653-87-87

Podkarpackie Centrum Hurtowe "AGROHURT" S.A. w Rzeszowie

35-959 Rzeszw

ul. Lubelska 46

tel. 017 861 17 17

Centrum Handlu Hurtowego Sp. z o.o.

Ul. Obroki 130

40-833 Katowice

tel.: 032 359 41 11

Zachodniopomorskie Centrum Hurtowe ROLHURT

72-005 Przec?aw 150

tel./fax: 091 311 78 11

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spo?ycze S.A. w Gda?sku

ul. Wodnika 50

80-299 Gda?sk

tel. 058 762 80 00

fax: 058 762 90 00

Dolno?l?skie Centrum Hurtu Rolno-Spo?ywczego S.A. we Wroc?awiu

ul. Gie?dowa 12

52-438 Wroc?aw

adres do korespondencji: przegrdka nr 1,

tel.: 071 325 40 76

fax: 071 325 21 45

Bydgoska Gie?da Rolna i Produktw Rolnych S.A

ul. D?bie Nowe

89-211 ?abiszyn

tel.: (56) 81 02 85

fax: (56) 84 41 31