Email Drukuj PDF

Co trzecia partia mi?sa sprzedawanego w sklepach nie spe?nia kryteriw jako?ci.

W tym roku inspekcja handlowa zakwestionowa?a w woj. ?l?skim 35 proc. badanych produktw. Z badanych w?dlin odrzucono w tym roku co szsty produkt; rok wcze?niej wszystkie by?y w porz?dku.

O wynikach kontroli jako?ci i oznakowania mi?sa oraz jego przetworw przeprowadzonych przez Wojewdzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach w drugim kwartale tego roku, poinformowa?a rzeczniczka prasowa tej instytucji, Katarzyna Kielar.

Przyk?adowo parti? 6 kilogramw kie?basy gralskiej luzem zakwestionowano ze wzgl?du na niew?a?ciwe cechy organoleptyczne, czyli wyra?nie mi?kk? konsystencj?, du?e skupiska lu?nego t?uszczu i galarety - g?wnie pod os?onk? - oraz os?abiony, wyra?nie t?uszczowy smak i zapach - poda?a rzeczniczka.

Badania prowadzono pod k?tem m.in. jako?ci mi?sa i jego przetworw, prawid?owo?ci jego oznakowania i terminu przydatno?ci do spo?ycia. Kontrole odby?y si? w 4 hurtowniach, 1 magazynie sieci handlowej i 14 sklepach - w tym 5 wielkopowierzchniowych. Inspektorzy sprawdzili ??cznie 211 partii towaru, z ktrych zakwestionowali 73 partie, czyli 35 proc. ca?o?ci.

Badanie jako?ci dotyczy?o 192 partii, z ktrych 50 przebadano laboratoryjnie. Ekspertyzy wykazywa?y tu m.in. niew?a?ciwy smak, zapach i konsystencj?, zani?anie masy produktu, a tak?e zbyt nisk? zawarto?? bia?ka, a za wysok? skrobi i t?uszczu. Np. w "mielonce tyrolskiej mini" bia?ka zamiast co najmniej 14 proc. by?o 10,8 proc., a t?uszczu zamiast najwy?ej 8 proc. - by?o 15,2 proc.

Pod wzgl?dem prawid?owo?ci oznakowania, spo?rd 192 partii r?nych produktw, uchybienia lub informacje mog?ce wprowadza? konsumentw w b??d zawiera?y opakowania 47. Specjali?ci znale?li np. parwki nazwane "a la ciel?ce" - wed?ug opisu, zrobione tylko z mi?sa wieprzowego. Inne nieprawid?owo?ci dotyczy?y np. braku procentowej zawarto?ci mi?sa w przetworach.

Daty wa?no?ci nie posiada?o w ogle 15 partii mi?sa i w?dlin ze 196 sprawdzonych pod tym wzgl?dem. W jednym ze sklepw, w K?obucku, znaleziono a? 19 partii przetworw mi?snych przeterminowanych od dwch dni do blisko dwch miesi?cy, m.in.: 5 kg kie?basy krakowskiej parzonej, ponad 3 kg pol?dwicy drobiowej i ponad 3 kg golonki konserwowej.

Prcz kwestii jako?ci i oznakowania mi?sa i przetworw, stwierdzono rwnie? uchybienia dotycz?ce nadanych im cen - ceny na wywieszkach przy towarze nie zgadza?y si? z zapisanymi w kasach elektronicznych, a 12 sprawdzonych partii w ogle nie by?o cen? oznaczonych. W efekcie kontroli Inspektorat m.in. bezpo?rednio ukara? pi?? osb mandatami o ??cznej warto?ci 1,7 tys. z?.

?rd?o: PAP

Zmieniony ( Sobota, 11 Lipiec 2009 06:46 )  
19 Września 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
January, Konstancja,
Sydonia, Teodor,
Więcemir
Do końca roku zostało 104 dni.

Ankieta

Jak oceniasz obecn? koniunktur? na rynku przetwrcw mi?sa?
 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-09-18
USD 3,7585 -0,34%
EUR 4,4574 +0,13%
CHF 4,1378 -0,08%
GBP 4,8811 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-09-18 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Ostatnie og?oszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnie oferty ch?tnych