Niedziela, 05 Lipiec 2009 11:43
Drukuj

Polacy grilluj? - mi?so dro?eje.

To efekt ma?ej poda?y i rosn?cego, jak zwykle latem, zapotrzebowania. Wed?ug dziennika Rzeczpospolita" trzeba si? liczy? z dalszymi podwy?kami cen wieprzowiny.

Powodem jest pogoda, ktra w ci?gu ostatnich dni znacznie si? poprawi?a, a tym samym wzros?o zapotrzebowanie na produkty zwi?zane m.in. z grillowaniem i turystyk?.

W minionym tygodniu ceny p?tusz wieprzowych podskoczy?y o 3-5 proc. w przysz?ym tygodniu je?eli nie dojdzie do za?amania pogody - wzrosty mog? by? podobne - prognozuje Rz".

 

 

Zmieniony ( Sobota, 11 Lipiec 2009 06:47 )