Email Drukuj PDF

20-procentowy wzrost spo?ycia mi?sa do 2015 r.

Tak wynika z prognoz agencji badawczej GIRA. Z kolei w dziesi?cioletniej prognozie Komisja Europejska przewiduje, ?e sprzeda? mi?sa na ?wiecie b?dzie ros?a ?rednio o 1,9 proc. rocznie. W ostatniej dekadzie by?y to 2,2 proc - podaje Rzeczpospolita.

G?wnym czynnikiem tego wzrostu b?dzie spo?ycie generowane przez Chiny gdzie dynamika wzrostu wynosi blisko 3% w skali roku. Jak wynika ze statystyk GIRA 25% globalnej konsumpcji mi?sa ma miejsce w?a?nie w tym pa?stwie, a Chi?czycy spo?ywaj? po?ow? ?wiatowej produkcji wieprzowiny. Nast?pne s? kraje Ameryki P?nocnej oraz pa?stwa cz?onkowskie Unii Europejskiej.

Najpopularniejszym gatunkiem mi?sa pozostanie wieprzowina, ale d?ugoterminowa dynamika wzrostu konsumpcji tego mi?sa b?dzie lekko s?absza ni? spo?ycia mi?sa drobiowego.

Ceny mi?sa w 2017 r. b?d? o 20 - 30 proc. wy?sze od cen z poprzedniego roku wed?ug prognoz Komisji Europejskiej.

Zmieniony ( Czwartek, 25 Wrzesień 2008 07:37 )  
16 Lipca 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Benedykt,
Dzierżysław,
Dziersław,
Eustachy,
Eustachiusz, Faust,
Maria Magdalena,
Marika, Ostap, Ruta,
Stefan
Do końca roku zostało 169 dni.

Ankieta

Jak oceniasz obecn? koniunktur? na rynku przetwrcw mi?sa?
 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-16
USD 3,6828 -1,12%
EUR 4,3076 -0,52%
CHF 3,6816 -0,81%
GBP 4,8811 -0,17%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-16 18:59)
WIG 56205.55 -0,69%
WIG20 2133.98 -1,07%
mWIG40 4216.63 +0,15%
sWIG80 12643.19 +0,13%
Wspierane przez Money.pl

Ostatnie og?oszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnie oferty ch?tnych