Wtorek, 10 Lipiec 2012 05:25
Drukuj

Wed?ug niepotwierdzonych informacji, nawet 70 osb mo?e straci? prac? w zak?adach mi?snych Pamso S.A. Na pracownikw pad? blady strach. Zarz?d zak?adw przyznaje, ?e wielko?? zatrudnienia ulegnie zmianie - informuje serwis Moje Miasto Pabianice

W pabianickich Zak?adach Mi?snych Pamso S.A. prac? mo?e straci? nawet ok. 70 osb. To nieoficjalne informacje, bo w?adze zak?adu nie podaj? precyzyjnych danych dotycz?cych skali redukcji etatw. Czy to zwolnienia grupowe? Pracodawca mia?by obowi?zek informowa? o nich Powiatowy Urz?d Pracy. Do pi?tku taka informacja do PUP-u nie wp?yn??a - czytamy w serwisie Moje Miasto Pabianice.

Informacj? o zwolnieniach poda? m.in. radny Krzysztof Grny (Blok Samorz?dowy Razem). - Znam pracownikw zak?adw, ktrzy otrzymali wypowiedzenia. Mwimy o osobach z 20-letnim sta?em pracy. Wed?ug mojej wiedzy, 15 osb ju? dosta?o wypowiedzenia - stwierdzi?.

- W zak?adach mi?snych Pamso SA nie s? przeprowadzane ?adne zwolnienia grupowe, a jedynie wielko?? zatrudnienia na poszczeglnych wydzia?ach dostosowywana jest do aktualnych potrzeb i zada? realizowanych przez Zak?ady - mwi serwisowiMoje Miasto Pabianice Tomasz Dominiak, wiceprezes zarz?du zak?adw.

?rd?o: Moje Miasto Pabianice

 

Zmieniony ( Piątek, 20 Lipiec 2012 05:08 )