Email Drukuj PDF

Jako?? to estetyczny standard produktu okre?laj?cy jego u?yteczno?? dla cz?owieka. Nale?y wi?c mwi? o jako?ci oglnej danego produktu,

obejmuj?cej wszystkie istotne cechy danego produktu oraz o jako?ci w uj?ciu jednostkowym, cz?stkowym obejmuj?cej jedn? lub kilka zbli?onych do siebie najistotniejszych cech produktu.

W technologii i przetwrstwie jako?? ma dwie sk?adowe:

-jako?? technologiczn? i przetwrcza (przydatno?? do produkcji w warunkach przemys?owych lub domowych)

-jako?? konsumpcyjn? (przydatno?? do spo?ycia, warto?? u?ytkowa)

Przy ocenie przydatno?ci technologicznej i przetwrczej mi?sa zwracamy uwag? na:

aspekt sensoryczny ?wie?o??, wygl?d oglny, barwa, struktura, zapach, smak, twardo??, spr??ysto??

aspekt mikrobiologiczny zaka?enia surowca mikroflor?

aspekt fizyczny lepko??, twardo??, barwa, prze?roczysto??, wytrzyma?o?? i odporno?? na rozdrabnianie, spr??ysto??, czysto??

aspekt chemiczny podstawowy sk?ad chemiczny surowca

aspekt fizykochemiczny wi?zanie wody przez bia?ka mi??niowe, wodoch?onno??, warto?? punktu izoelektrycznego, kwasowo??, wytrzyma?o?? termiczna

aspekt ekonomiczny rozmiary produkcji, wysycenie rynku, dost?pno?? surowca

Zmieniony ( Poniedziałek, 25 Lipiec 2011 14:54 )  
8 Sierpnia 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Cyriak,
Cyryl, Emil,
Emilian, Emiliusz,
Niezamysł, Olech,
Sylwiusz
Do końca roku zostało 146 dni.

Ankieta

Jak oceniasz obecn? koniunktur? na rynku przetwrcw mi?sa?
 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-08-06
USD 3,7240 +0,26%
EUR 4,4101 +0,28%
CHF 4,0996 +0,46%
GBP 4,9009 +0,71%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-08-06 17:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Ostatnie og?oszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnie oferty ch?tnych